Prawo pracy

Oferta i usługi w zakresie prawa pracy.

Świadczymy usługi z zakresu prawa pracy przy zachowaniu najwyższych wymagań merytorycznych. Obsługujemy pracodawców oraz świadczymy pomoc pracownikom z zakresu nie tylko prawa pracy, ale także ubezpieczeń społecznych.

Przygotowujemy projekty umów z zakresu prawa pracy w tym umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji. Uczestniczymy w procesach pracowniczych wytaczanych przez strony stosunku pracy w tym o mobbing i dyskryminację.

Spektrum świadczonych usług z zakresu prawa pracy dopasujemy do indywidualnych potrzeb podmiotów gospodarczych i pracowników.