Prawo cywilne

Oferta i usługi w zakresie prawa cywilnego.

Oferujemy w pełnym zakresie usługi z gałęzi prawa cywilnego, występujemy przed sądami, pomagamy negocjować najlepsze warunki dla naszych Mocodawców, doradzamy w sytuacjach spornych, pomagamy w zabezpieczeniu interesów na przyszłość.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień.

Znajomość praktyki orzeczniczej, dozwala nam na skuteczną reprezentację i ugodowe rozstrzyganie spraw naszych Klientów powierzających nam reprezentację swoich interesów na gruncie prawa cywilnego.