Aktualności

Środki ostrożności podjęte w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19

Data postu: Posted on

Szanowni Państwo,

w związku z panującą pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, działając w ramach ADWOKACKIEJ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ DULINIEC JUREWICZ ŁOPATOWSKI SZCZEŚNIAK, wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które w istotny sposób ograniczą płynące z tej wyjątkowej sytuacji zagrożenia.


Czytaj więcej Środki ostrożności podjęte w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19

Świadczenie zdalnie pomocy prawnej? Z nami to możliwe!

Data postu: Posted on

W trosce o naszych Klientów, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, informujemy, iż jesteśmy gotowi świadczyć Państwu pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Czytaj więcej Świadczenie zdalnie pomocy prawnej? Z nami to możliwe!

Adwokacka Spółka Partnerska DULINIEC, JUREWICZ, ŁOPATOWSKI, SZCZEŚNIAK z pomocą frankowiczom !

Data postu: Posted on

Odpowiadając na liczne zapytania uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria reprezentuje frankowiczów w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności umów kredytowych, ale także o ich odfrankowienie poprzez eliminacje niekorzystnych postanowień umowy tak, aby umowa mogła dalej obowiązywać jako kredyt w złotych polskich na preferencyjnych zasadach, jak również o zapłatę bądź sprawach, w których toczy się postępowanie z powództwa banku. W zakres świadczonych usług wchodzi kompleksowa reprezentacja w postępowaniu reklamacyjnym oraz sądowym, jak również samo doradztwo i analiza korzyści płynących z unieważnienia umów bądź odfrankowienia. Każdą sprawę należy analizować indywidualnie albowiem zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3.10.2019 r. decydująca jest w tym przedmiocie wola konsumenta – frankowicza.


Czytaj więcej Adwokacka Spółka Partnerska DULINIEC, JUREWICZ, ŁOPATOWSKI, SZCZEŚNIAK z pomocą frankowiczom !

Obrońca z urzędu na pomoc zatrzymanym

Data postu: Posted on

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu – art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czy zatrzymany jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem może skorzystać z pomocy obrońcy z urzędu? W jakim czasie organ prowadzący postępowanie winien przyznać obrońcę lub też podjąć decyzję odmowną? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania.


Czytaj więcej Obrońca z urzędu na pomoc zatrzymanym

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją Data postu: Posted on

Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądowe, wydawane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie w oparciu o treść pozwu. Co jednak zrobić, gdy wierzyciel wskazał sądowi błędny adres, w związku z czym nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji sądowej i nie mogliśmy podjąć prawa do obrony? Jak reagować na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, z którego pierwszy raz dowiadujemy się o toczącym się postępowaniu?


Czytaj więcej Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Zniewaga a zniesławienie

Zniewaga a zniesławienie Data postu: Posted on

Zniewaga i zniesławienie – dwa typy przestępstw uregulowane w części szczególnej kodeksu karnego (w art. 216 i art. 212 wymienionej ustawy) a ściśle w rozdziale XXVII w grupie przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej.


Czytaj więcej Zniewaga a zniesławienie

Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom

Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom Data postu: Posted on

Współcześnie, życie z kredytem jest powszechnym zjawiskiem zwłaszcza z uwagi na łatwy dostęp do pozabankowych pożyczek, tzw. chwilówek, gdzie potrzebne nam pieniądze możemy uzyskać przez Internet w ciągu pięciu minut.


Czytaj więcej Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka Data postu: Posted on

Pacta sunt servanda – łac. umów należy dotrzymywać – klauzula generalna z prawa rzymskiego, która w starożytnym Rzymie wskazywała, że w stosunkach prawnych między stronami istotna jest ich dobra wiara oraz to żeby osoba, która zawarła umowę się z niej wywiązała.


Czytaj więcej Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka