Aktualności

Zniewaga a zniesławienie

Data postu: Posted on

Zniewaga i zniesławienie – dwa typy przestępstw uregulowane w części szczególnej kodeksu karnego (w art. 216 i art. 212 wymienionej ustawy) a ściśle w rozdziale XXVII w grupie przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Dwa czyny zabronione, choć klarownie uregulowane przez ustawodawcę często przysparzają kłopotów bowiem gro osób nie potrafi ich rozróżnić – przyjrzyjmy się zatem tym dwóm, złożonym zagadnieniom.


Czytaj więcej Zniewaga a zniesławienie

Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom

Data postu: Posted on

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości1 w ten sposób art. 720 kodeksu cywilnego definiuje umowę dwustronnie zobowiązującą i konsensualną obejmującą zgodne oświadczenia woli pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Współcześnie, życie z kredytem jest powszechnym zjawiskiem zwłaszcza z uwagi na łatwy dostęp do pozabankowych pożyczek, tzw. chwilówek, gdzie potrzebne nam pieniądze możemy uzyskać przez Internet w ciągu pięciu minut poświęconych na wypełnienie formularza. Nierzadko nie czytamy umów, które podpisujemy a pożyczone pieniądze trzeba oddać. Co zrobić gdy firmy pożyczkowe w oparciu o zawartą umowę naliczają lichwiarskie odsetki, które wysokością znacznie przekraczają kwotę udzielonego kredytu?


Czytaj więcej Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka

Data postu: Posted on

Pacta sunt servandałac. umów należy dotrzymywać – klauzula generalna wywodząca się z prawa rzymskiego, która już w starożytnym Rzymie wskazywała, że w stosunkach prawnych między stronami istotna jest ich dobra wiara a także to żeby osoba, która zawarła umowę się z niej wywiązała. Jednak co zrobić gdy wierzyciel napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody kiedy to dłużnik nie tylko nie spełnia świadczenia a utrudnia jego wyegzekwowanie przez uszczuplanie swojego majątku?


Czytaj więcej Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka