Aktualności

Poszukiwany pracownik biurowy!

Data postu: Posted on


Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Data postu: Posted on

Шановні пані та панове

Надаємо безкоштовну юридичну допомогу які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. Правова допомога буде надаватись відповідно до індивідуальних потреб громадян України. Ми допоможемо!

Szanowni Państwo

Kancelaria zapewni profesjonalną i bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi. Jeśli potrzebujesz pomocy albo masz rodzinę lub przyjaciół, którzy w tej chwili potrzebują wsparcia — skontaktuj się z nami. Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z indywidualnymi potrzebami obywateli Ukrainy.

W ramach świadczonych usług gwarantujemy:

  • pomoc w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności przed urzędami oraz organami administracyjnymi, w szczególności w zakresie zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
  • pomoc w sprawach związanych z legalizacją pobytu,
  • udzielanie porad prawnych obcokrajowcom we wszelkich zagadnieniach dotyczących ich spraw w Polsce.

Adwokacka Spółka Partnerska Duliniec Jurewicz Łopatowski Szcześniak pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail adwokackaspp@gmail.com oraz pod numerem telefonu 882 101 061.


Praca szuka aplikanta!

Data postu: Posted on

Adwokacka Spółka Partnerska Duliniec Jurewicz Łopatowski Szcześniak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. zatrudni/podejmie współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: adwokackaspp@gmail.com


Środki ostrożności podjęte w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19

Data postu: Posted on

Szanowni Państwo,

w związku z panującą pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, działając w ramach ADWOKACKIEJ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ DULINIEC JUREWICZ ŁOPATOWSKI SZCZEŚNIAK, wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które w istotny sposób ograniczą płynące z tej wyjątkowej sytuacji zagrożenia.


Czytaj więcej Środki ostrożności podjęte w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19

Świadczenie zdalnie pomocy prawnej? Z nami to możliwe!

Data postu: Posted on

W trosce o naszych Klientów, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, informujemy, iż jesteśmy gotowi świadczyć Państwu pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Czytaj więcej Świadczenie zdalnie pomocy prawnej? Z nami to możliwe!

Adwokacka Spółka Partnerska DULINIEC, JUREWICZ, ŁOPATOWSKI, SZCZEŚNIAK z pomocą frankowiczom !

Data postu: Posted on

Odpowiadając na liczne zapytania uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria reprezentuje frankowiczów w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności umów kredytowych, ale także o ich odfrankowienie poprzez eliminacje niekorzystnych postanowień umowy tak, aby umowa mogła dalej obowiązywać jako kredyt w złotych polskich na preferencyjnych zasadach, jak również o zapłatę bądź sprawach, w których toczy się postępowanie z powództwa banku. W zakres świadczonych usług wchodzi kompleksowa reprezentacja w postępowaniu reklamacyjnym oraz sądowym, jak również samo doradztwo i analiza korzyści płynących z unieważnienia umów bądź odfrankowienia. Każdą sprawę należy analizować indywidualnie albowiem zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3.10.2019 r. decydująca jest w tym przedmiocie wola konsumenta – frankowicza.


Czytaj więcej Adwokacka Spółka Partnerska DULINIEC, JUREWICZ, ŁOPATOWSKI, SZCZEŚNIAK z pomocą frankowiczom !

Obrońca z urzędu na pomoc zatrzymanym

Data postu: Posted on

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu – art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czy zatrzymany jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem może skorzystać z pomocy obrońcy z urzędu? W jakim czasie organ prowadzący postępowanie winien przyznać obrońcę lub też podjąć decyzję odmowną? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania.


Czytaj więcej Obrońca z urzędu na pomoc zatrzymanym

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją Data postu: Posted on

Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądowe, wydawane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie w oparciu o treść pozwu. Co jednak zrobić, gdy wierzyciel wskazał sądowi błędny adres, w związku z czym nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji sądowej i nie mogliśmy podjąć prawa do obrony? Jak reagować na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, z którego pierwszy raz dowiadujemy się o toczącym się postępowaniu?


Czytaj więcej Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Zniewaga a zniesławienie

Zniewaga a zniesławienie Data postu: Posted on

Zniewaga i zniesławienie – dwa typy przestępstw uregulowane w części szczególnej kodeksu karnego (w art. 216 i art. 212 wymienionej ustawy) a ściśle w rozdziale XXVII w grupie przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej.


Czytaj więcej Zniewaga a zniesławienie