Aktualności

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją Data postu: Posted on

Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądowe, wydawane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie w oparciu o treść pozwu. Co jednak zrobić, gdy wierzyciel wskazał sądowi błędny adres, w związku z czym nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji sądowej i nie mogliśmy podjąć prawa do obrony? Jak reagować na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, z którego pierwszy raz dowiadujemy się o toczącym się postępowaniu?


Czytaj więcej Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Zniewaga a zniesławienie

Zniewaga a zniesławienie Data postu: Posted on

Zniewaga i zniesławienie – dwa typy przestępstw uregulowane w części szczególnej kodeksu karnego (w art. 216 i art. 212 wymienionej ustawy) a ściśle w rozdziale XXVII w grupie przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej.


Czytaj więcej Zniewaga a zniesławienie

Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom

Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom Data postu: Posted on

Współcześnie, życie z kredytem jest powszechnym zjawiskiem zwłaszcza z uwagi na łatwy dostęp do pozabankowych pożyczek, tzw. chwilówek, gdzie potrzebne nam pieniądze możemy uzyskać przez Internet w ciągu pięciu minut.


Czytaj więcej Legalny sposób na walkę przeciwko lichwiarskim odsetkom

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka

Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka Data postu: Posted on

Pacta sunt servanda – łac. umów należy dotrzymywać – klauzula generalna z prawa rzymskiego, która w starożytnym Rzymie wskazywała, że w stosunkach prawnych między stronami istotna jest ich dobra wiara oraz to żeby osoba, która zawarła umowę się z niej wywiązała.


Czytaj więcej Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka