Prawo karne

Oferta i usługi w zakresie prawa karnego.

Prowadzimy obronę i reprezentujemy pokrzywdzonych w sprawach karnych, sprawach karno-skarbowych, sprawach o wykroczenia.

Oferujemy skuteczną pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, od chwili jego wszczęcia przez organy ścigania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.

Oferujemy także swoje usługi na etapie postępowania wykonawczego.

Zajmujemy się także obsługą podmiotów gospodarczych, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem.