Prawo administracyjne

Oferta i usługi w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo administracyjne to gałąź przepisów regulujących nasze codzienne życie. Zakres spraw w których udzielamy pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego jest bardzo szeroki.

Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Podejmujemy się zastępstwa procesowego w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi.